สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน จัดงานขันโตกปื้นโคม ภายในนิทรรศการสวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ ณ หอศิลป์สล่าเลาเลืองและสวนศิลป์หริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน

      ค่ำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ หอศิลป์สล่าเลาเลืองและสวนศิลป์หริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน กิจกรรม “ ขันโตกปื้นโคม ” ภายในนิทรรศการสวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายวิโรจน์ สายพันธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

     การจัดงาน "ขันโตกปื้นโคม" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน นับเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อทำให้จังหวัดลำพูนเป็นเมือง "ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน" ซึ่งบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยดี ได้ร่วมกันรับประทานอาหารพื้นเมืองอันเลิศรส ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยงดงาม ชมความงามของแสงโคมล้านนา และโคมสี่ชาติ จากประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ภายใต้บรรยากาศของสวนศิลป์หริภุญชัยในยามค่ำคืน

     ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า หอศิลป์สล่าเลาเลืองและสวนศิลป์หริภุญชัย เป็นหน่วยงานในความดูแลของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นสถานที่ในการต้อนรับแขกและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน มีกิจกรรม นิทรรศการ สวนโคมล้านนาโคมสี่ชาติ เป็นความเมตตาของ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ที่ต้องการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการจัดแสดงโคมล้านนาและโคมสี่ชาติ ประกอบด้วย โคมล้านนา โคมญี่ปุ่น โคมจีน และโคมเกาหลี ท่ามกลางสวนดอกไม้ของสวนศิลป์หริภุญชัย โดยใช้งบประมาณการตกแต่งทั้งหมดจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ในช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของจังหวัดลำพูน โดยได้กำหนดจัดแสดงและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2566 และจะมีพิธีเปิดโคมล้านนาและโคมสี่ชาติ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้  .


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag