วัฒนธรรม จ.ลำพูน ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อติดตามและป้องปรามการประทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวหัทยา ตันป่าเหียง ผุ้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นายศุภวาร วงศ์รอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายพัฒนพันธุ์ หน่อบุญโยง และนางสาววรกมล เนียมทัง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน แบ่งเป็น โรงภาพยนตร์ จำนวน 8 แห่ง ร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น จำนวน 2 แห่ง และร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่นและคาราโอเกะ จำนวน 1 แห่ง ตามแผนปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามและป้องปรามการประทำผิดกฎหมาย และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จากการออกตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำและกำชับให้ผู้ประกอบกิจการ ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ และถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในสถานประกอบกิจการของตนเอง อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag