จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

         วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ศึกษาธิการจังหวัด ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

         การประชุมฯครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมพิจารณาปฏิทินวันที่จะดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจะได้มีการกำหนดหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรม ติดตามผลพร้อมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการสนับสนุน สำหรับเด็กนักเรียนผู้เข้าที่จะร่วมโครงการฯ สู่การพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” นำไปสู่การมีอาชีพ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag