กาชาดลำพูน มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดลำพูน และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง โรงเรียนวัดหนองสมณะ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 18 คน ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการทบทวน และฝึกทักษะ การอ่าน เขียน เมื่ออยู่นอกเวลาเรียน อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนเกิดความสนใจรักการอ่าน การเขียนภาษาไทย ตลอดจนใช้ทบทวนและฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก เขียนได้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag