ทต.อุโมงค์ ร่วมอบรม "Cybersecurity and Technical Considerations for Smart Cities" ณ ประเทศสิงคโปร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเมืองในแนวคิดเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ (13-17 พฤศจิกายน 2566) นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมอบรม "Cybersecurity and Technical Considerations for Smart Cities" ที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออก ซึ่งได้จัดทำโครงการความร่วมมือ U.S. - ASEAN Smart Cities Partnership (USASCP) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการ มีความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน โดยการอบรมครั้งนี้ มีคณะดำเนินงานอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Software Engineering Institude (SEI) จากมหาลัย Canegie Mellon จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์

ในโอกาสนี้ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเมืองในแนวคิดเมืองอัจฉริยะ กับคณะวิทยากรและเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag