คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ช่วงสถานการณ์วิกฤตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar