มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุน ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชิญชวนผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญา เนื่องในวันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เผยว่า คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( ช่อง 5 ) จะจัดรายการพิเศษ ในโครงการ 6 ทศวรรษพัฒนาดาวน์ วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.35 - 16.30 น. เพื่อหารายได้สนับสนุน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูคนพิการทางสติปัญญา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลที่พิการทางสติปัญญา และบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด - 19 ตลอดจนเผยแพร่วิธีป้องกันเพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดยจัดตั้งศูนย์บริการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง จำนวน 11 แห่ง ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์บริการ ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระแก่ครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา และสังคม

คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ช่วยเหลือบุคคล และครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา ในรายการพิเศษ ดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียด ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-215-0781 หรือผู้ประสานงาน นางศรีสุดา จันทร์พุ่ม LINE ID : 0955506812

หรือบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง หรือผ่านทางบัญชี “ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ” ผ่านบัญชีธนาคาร บัญชี “ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง เลขที่บัญชี 049-2-03001-5, ธนาคารกรุง เทพ สาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 128-0-95249-8, ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนดิน แดง เลขที่บัญชี 056-1-00234-7, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนอโศก ดินแดง เลขที่บัญชี 144-2-14735-9 ส่งแฟกซ์หลักฐานการบริจาคเงิน ที่โทรสาร 0-2215-0786 หรือสามารถบริจาคสิ่งของ จัดกิจกรรมเพื่อผู้พิการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสติ ปัญญา โดยติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร . 0-2215-0781-5 .


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar