ลำพูน จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงฤดูฝน ปี 65

ลำพูน จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัยและแผนบูรณาการสนับสนุนดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงฤดูฝน ปี 65

วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) ที่ เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน กรณีอุทกภัยและแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการ กสทช.ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยการนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด และคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกซ้อมฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด เพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงาน และการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด คู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย และสามารถนำไปทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag