จ.ลำพูน แจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เฝ้าระวังผลกระทบจากพายุ “มู่หลาน” ช่วง 11 - 13 สิงหาคม 2565

จ.ลำพูน แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 2 (193/2565) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยแจ้งว่า พายุ “มู่หลาน” ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

ซึ่งจังหวัดลำพูนมีพื้นที่ ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ที่อาจเกิดขึ้น ช่วงระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2565 ได้แก่ อําเภอลี้ แม่ทา และป่าซาง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” ที่ทําให้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบจากปริมาณฝนตกสะสม จึงต้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตก สะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดอุทกภัยได้ สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำ น้ำตก หากมีฝนตกหนัก มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยขึ้น ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สําหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการ เกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย

นอกจากนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน วิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการ หน่วยงานพลเรือน ตํารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ และแผนเผชิญเหตุ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติ เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วร พร้อมรายงานการดําเนินการให้กองอํานวยการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูนทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th และแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag