กาชาดลำพูน ร่วมกับ อ.บ้านโฮ่ง มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้นางปุณณมี จันทร์ตาศรี ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ รายนายกฤษชัย กันทะรันต์ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดความเสียหาย ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก และซ่อมสร้างให้มีสภาพความเป็นอยู่ ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag