“พาณิชย์ลำพูน” จับมือ “CP All” ผลักดันเชื่อมโยงสินค้าชุมชนจังหวัดลำพูน ไปวางจำหน่ายใน 7-Eleven

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนจังหวัดลำพูน กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณจิราภรณ์ หมื่นลูกท้าว ผู้ชำนาญการบริหาร ด้านสนับสนุนธุรกิจพิเศษ สำนักศูนย์พัฒนา SMEs ยั่งยืน คุณวราลักษณ์ โพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Local Products สำนักศูนย์พัฒนา SMEs ยั่งยืน คุณกมลสิทธิ์ ศักดิ์ติยปราการ Specialist in Cultural Promotion and Community Enterprise ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมทั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตผ้าไหมยกดอก Lamphun Brand / GI ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน Lamphun Thai Silk ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อผลักดันสินค้าชุมชน สินค้า Lamphun Brand ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอกลำพูน GI สินค้าเกษตรแปรรูป คัดเลือกสินค้าจังหวัดลำพูน ไปวางจำหน่ายใน 7-Eleven และจำหน่ายใน 24 Catalog ของ 7-Eleven ตลอดจนบนแพลตฟอร์ม ศูนย์ 7 สนับสนุนเอสเอ็มอี Website : www.7smesupportcenter.com ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ให้บริการด้านคำปรึกษา ข้อมูลเรื่องการทำธุรกิจ SME การยื่นขอใบอนุญาตและด้านกฏหมาย การออกแบบและพัฒนาสินค้า ช่องทางการจัดจัดหน่าย ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้บริการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้บริการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้บริการ Matching Supplier / OEM ให้การบริหารจัดหาแหล่งเงินทุน และจัดอบรมและสัมมนาสมาชิก โดยปัจจุบันจังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกผู้ประกอบการของจังหวัดลำพูน และมีสนใจเข้าร่วม จำนวน 20 ราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag