ทต.ศรีบัวบาน นำคณะกรรมการ ตรวจให้คะแนนการประกวดสวนลำไย เนื่องในงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 9 วันที่ 20-22 ธ.ค.65 นี้

(24 พฤศจิกายน 2565) เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ออกตรวจสวนลำไยของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน ที่เข้าร่วมการประกวดสวนลำไย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันเกษตร และของดีตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้สำหรับงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ถือว่าเป็นงานประจำปีที่มีชื่อเสียงของตำบล เนื่องจากตำบลศรีบัวบานนั้น มีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ถือเป็นศูนย์รวมของเกษตรกรหลายกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง โดยกิจกรรมหลักในการจัดงานจะมีการจัดซุ้มนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ สินค้าOTOP การจำหน่ายกล้าพันธุ์ พืชผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag