ลำพูน Kick off ใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ 100% เป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ต่อยอดการพัฒนาจังหวัด

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ได้รับการพัฒนาระบบจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยนำทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดลำพูนกว่า 120 หน่วยงาน เข้าร่วมศึกษาการใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวลำพูน

ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้มีการนำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ มาใช้ในภาพรวมของทั้งจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยประชาชนสามารถติดตามและแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (Citizens Engagement) โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำปัญหาต่างๆ ไปดำเนินการแก้ไข

นับเป็นการเริ่มต้นในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรภาครัฐ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag