จ.ลำพูน Kick off กิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ (24 มกราคม 2566) ที่แปลงสาธิต บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” โดยการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โอกาสนี้มีหัวหน้าส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในปัจจุบัน การเผาตอชังและวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดและฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลด้านปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา อีกทั้ง การเผายังทำให้สูญเสียจุลินทรีย์ทรีย์ แร่ธาตุในดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม และเป็นการทำลายระบบเกษตรแบบยั่งยืน ดังนั้น การไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรแทนการเผา จึงเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ทรีย์ แร่ธาตุสู่ดิน และป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag