อุตสาหกรรม จ.ลำพูน ตรวจสถานประกอบกิจการที่อาจเสี่ยงให้เกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 "สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม"

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวศุภาพิช กาเมืองวงษ์ วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม บูรณาการตรวจสอบร่วมกับคณะทำงานฯ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังการเกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 (ระหว่างช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือน เมษายน 2566) โดยเข้าร่วมตรวจสอบมาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศ ของสถานประกอบการที่มีการประกอบกิจการที่อาจเสี่ยงให้เกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ลำพูนพัฒนา จำกัด (จ3-58(1)-238/57ลพ) ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ,บริษัท ลำพูนพัฒนา จำกัด (จ3-58(1)-4/37ลพ) ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด (3-39-2/46ลพ) ประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และบริษัท ฮองดา จำกัด (จ3-2(1)-7/40ลพ) ประกอบกิจการอบพืช

ซึ่งขณะนี้เข้าตรวจสอบแล้วทั้งสิ้น 15 โรงงาน (จากทั้งหมดตามแผนฯ50โรงงาน) เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในระดับปฏิบัติการ ในการยกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ในการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่นละอองจากภาคอุตสาหกรรม


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag