พาณิชย์ลำพูน นำเกษตรแปลงใหญ่ เชื่อมโยงซื้อขาย “กระเทียม/หอมแดง” กับเอกชน

(วันที่ 26 มกราคม 2566) นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางคันธารัตน์ สารสมลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่ นำทีมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “กระเทียม/หอมแดง” ภาคเหนือ ผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุม โรงแรม ไอบิส สไตล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การเจรจาในครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างผู้รับซื้อผลผลิต และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้ประสานผู้รับซื้อ ผู้ประกอบการ รวมถึง โรงงาน และตลาดกลางค้าปลีก ร่วมลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำพูน จำนวน 3 ราย ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลศรีวิชัย วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ร้านยุรีการค้า ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด บริษัท ล้านเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เจอาร์ ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส ผลการลงนาม MOU ในการรับซื้อกระเทียมรวม จำนวน 301 ตัน ในราคา 50 บาท/กก. หอมแดงรวม 175 ตัน ในราคา 48 บาท/กก. เพื่อเป็นการจำหน่ายและกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยดึงผลผลิตที่อาจล้นตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งจะส่งผลทำให้ราคากระเทียมและหอมแดงของเกษตรกรดีขึ้น เมื่อเจรจาได้สามารถส่งมอบได้ทันที


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag