เกษตรลำพูน ส่งเสริมการนำเอาเศษวัชพืชนำมาทำปุ๋ย ลดการเผา ลดการสะสมของฝุ่น PM 2.5

นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา ภายใต้โครงส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำเอาเศษวัชพืช เศษใบไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาทำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการลดการเผาอันเป็นปัจจัยของการเกิดหมอกควัน ในช่วงหน้าแล้ง ลดการสะสมของฝุ่น PM 2.5


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag