รองผู้ว่าฯ ลำพูน เปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ต่อสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลมหายใจของคนลำพูน

วันนี้ (21 มีนาคม 2567) นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ สนามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จะโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ร่วมกับ อำเภอบ้านโฮ่ง ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคีเครือข่ายและประชาชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวดลำพูน มักเกิดในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมักประสบกับปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ
ซึ่งจังหวัดลำพูนได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง โดยกำหนดมาตรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดลำพูนมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้ทราบถึง มหันตภัยและผลกระทบที่เกิดจากการเผาป่า
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในการรับรู้ ต่อสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้หันมาร่วมมือกันหยุดยั้งปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลมหายใจของคนลำพูนและของคนทั้งประเทศ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag