จ.ลำพูน จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ วัดดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ 12 บ้านเหล่า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ บุคลาหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเขือแจ้ จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. และพี่น้องประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม "จิตอาสาบำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์"
โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างศาลาบาตรบนยอดดอยขะม้อ เพื่อเป็นที่พักคอยของประชาชนที่ขึ้นไปตักน้ำทิพย์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้ดูสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag