จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”

         วันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอและคู่สมรส ทั้ง 8 อำเภอ และกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต แต่ละอำเภอในจังหวัดลำพูนร่วมพิธี

         โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้เชิญแบบลายผ้าพระราชทาน วางบนพานเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอและคู่สมรส ทั้ง 8 อำเภอ กลุ่มทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ แต่ละอำเภอ ขึ้นรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน และใบประกาศเกียรติคุณ การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สำหรับผู้เข้ารอบการประกวดระดับภาค รอบคัดเลือก ประเภทยกใหญ่ จำนวน 2 ราย ประเภทยกเล็ก จำนวน 8 ราย เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สำหรับ “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ซึ่งเป็นลายที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งสามารถนำลายพระราชทานหลัก ทั้ง 4 ประเภทนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตามความคิดสร้างสรรค์

         ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผ้าทอชาวจังหวัดลำพูนต่างมีความปลื้มปีติ และจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อพัฒนาวิถีชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ต่อไป .


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag