จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงาน มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567

      จังหวัดลำพูนเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดลำพูน ในงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2567 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ( เชิงสะพานท่าขาม ) อำเภอเมืองลำพูน

      จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน " มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน " ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด " สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน " ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น. ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ( เชิงสะพานท่าขาม ) อำเภอเมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตชาติพันธุ์ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูนมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน 4 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลื้อ ไทยอง ไทยวน มอญ และกะเหรี่ยง ( ปกาเกอะญอ )

      ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 มีการจัดขบวนแห่ "วิถีชาติพันธุ์สร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน การประกวดแต่งกายชุดชาติพันธุ์ การประกวดหนูน้อยสร้างสรรค์ชาติพันธุ์ลำพูน และการแสดงของศิลปินล้านนา ในวันที่ 19 พฤษภาคม จะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดชาติพันธุ์ และการแสดงของศิลปินกะเหรี่ยง และวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จะมีการประกวดนางงามชาติพันธุ์

      นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในทุกวันที่จัดงาน ได้แก่ การจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม นิทรรศการอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี การจัดแสดงบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง นิทรรศการผ้า " ผ้าเมืองลำพูน " การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และการแสดงดนตรีชาติพันธุ์ เป็นต้น จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดลำพูน ในงานดังกล่าวโดยทั่วกัน  .


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag