ผู้ป่วยโรคมะเร็ง(สิทธิบัตรทอง)ฟังทางนี้.. รัฐบาลมุ่งดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนคะแนนโหวต :