สำนักงานขนส่งลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2565

นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดลำพูน เผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ( เพศชาย ) จำนวน 1 อัตรา โดยคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 25 - 50 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย พ้นภาระข้อบังคับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายแล้ว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2565 สามารถยื่นใบสมัคร ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์. 0-5352-5548 .


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar