จัดหางานลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ป้องกันการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และเฝ้าระวัง COVID19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564 เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 3 แห่ง

จากการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง พบแรงงานไทย จำนวน 11 คน แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 28 คน โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag