อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ส่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART Patrol ดำเนินการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ

เจ้าหน้าที่ชุดสมาร์ทสายที่ 7 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ หรือ SMART Patrol ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง บริเวณลำน้ำปิง ตามพื้นที่รับผิดชอบเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในพื้นที่อุทยานฯ มีการฟื้นฟูของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก ผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ไม่พบการกระทำผิดใดๆ

ทั้งนี้สำหรับ "SMART PATROL" คือ การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol ) คือระบบการเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปราม และการจัดการพื้นที่ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวางแผนลาดตระเวน การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลในมาตรฐานเดียวกันทุกที่

“ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)” ซึ่งใช้ระบบฐานข้อมูล ชื่อว่า สมาร์ท SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool)

- Spatial-เชิงพื้นที่

- Monitoring-การตรวจสอบ

- And-และ

- Reporting-การรายงาน

- Tool-เครื่องมือ

ซึ่ง Smart Patrol เป็นระบบที่นำเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาประกอบกับการลาดตระเวนแบบเก่าที่ถือเพียงปืนเดินเข้าป่า โดยการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ถูกนำมาใช้ในเมืองไทยครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อปี 2549 โดยมีสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag