สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย ได้รับรางวัล “ตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย พร้อมด้วย ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

ซึ่งมีภาคีเครือข่าย “โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน” 30 ตำบลทั่วประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน 6+1 นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสร้างพื้นที่เรียนรู้ในท้องถิ่น เยาวรุ่นสร้างสื่อ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ในงานมหกรรม “FUTURE IS NOW ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่”

โอกาสนี้สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโชว์ผลงานที่ขับเคลื่อนตลอดปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “Future is now” ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าไปร่วมเล่นใน 5 zone นิทรรศการ ได้แก่

1: ระบบสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น

2: อนุสาวรีย์แห่งการมีส่วนร่วม

3: สายลมแห่งนโยบาย

4: How are You(th)

5: “Young Hope” ความหวังใหม่ในสังคมไทย

ในมหกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ได้มอบรางวัลตำบลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน โดยนายทวี เสริมภัคดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ท้องถิ่น 30 แห่งที่ยกระดับเป็นตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน และยังมีภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนในประเทศไทยกว่า 20 องค์กร ที่มามอบรางวัลและคำแนะนำดี ๆ ให้กับเด็กเยาวชนอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag