ธ.ก.ส.เมืองลำพูน Kick Off โครงการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปี 4 แก่เกษตรกรชาวนา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. สาขาเมืองลำพูน ได้มีการจัดกิจกรรม Kick Off โครงการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 4 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน โอกาสนี้มีนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับยอดเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 ของจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ 5,808 ราย เป็นจำนวนเงิน 7,077,351.41 บาท และยอดเงินโอนในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรจำนวน 15,779 ราย เป็นจำนวนเงิน 79,777,145 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag