รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ติดตามความก้าวหน้า “โมเดลหม่อนไหมในราชทัณฑ์แบบครบวงจรในเขตภาคเหนือ” ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนางเสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมการประชุมติดตาม“โมเดลหม่อนไหมในราชทัณฑ์แบบครบวงจรในเขตภาคเหนือ” โดยมีนางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนแนวความคิด ติดตามความก้าวหน้า และให้กำลังใจกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ที่ฝึกวิชาชีพการทอผ้าไหมยกดอกลำพูน ภายในเรือนจำจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้สำหรับ “โมเดลหม่อนไหมในราชทัณฑ์แบบครบวงจรในเขตภาคเหนือ” ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ได้นำร่องจัดทำโมเดลภาคเหนือครบวงจร โดยเริ่มจากกระบวนการต้นน้ำ ดำเนินการโดยทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง คือ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวเส้นไหม และเป็นศูนย์กลางกระจายเส้นไหมไปยังเรือนจำอื่นๆ

ถัดมาคือกระบวนการกลางน้ำ ดำเนินการโดยเรือนจำจังหวัดลำพูน มีการจัดทำจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม และฝึกอบรมทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเพื่อให้ได้ 2 มาตรฐานได้แก่ ตรานกยูงพระราชทาน และ GI ผ้าไหมยกดอกลำพูน

และสุดท้ายคือกระบวนการปลายน้ำ ดำเนินการโดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ มีการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ได้มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การออกแบบ พัฒนาลวดลายผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับตลาด อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เช่น ชาใบหม่อน น้ำมัลเบอร์รี่ สบู่โปรตีนไหม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามศักยภาพพื้นที่อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag