อบจ.ลำพูน เดินหน้าก่อสร้างสะพานแม่ขนาด อ.แม่ทา จ.ลำพูน หลังได้รับผลกระทบจากน้ำหลากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ขณะนี้คืบหน้าแล้ว 15%

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านดอยคำ หมู่ที่ 13 ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านปง หมู่ที่ 12 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 15%

เมื่อวานนี้ (23 ม.ค. 66) นางสาววราศิณี สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท และก่อสร้างถนนเชื่อมคอสะพานผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต งวดที่ 1 บ้านดอยคำ หมู่ที่ 13 ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านปง หมู่ที่ 12 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)

โครงการดังกล่าวเกิดจากประชาชนในพื้นที่ ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปรับปรุงสะพานแม่ขนาด เนื่องจากสะพานมีระดับต่ำ เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากจะมีเศษวัชพืชเศษต้นไม้ กิ่งไม้ และสิ่งปฏิกูล ไหลมาติดบริเวณคอสะพาน ทำให้น้ำเอ่อล้นสะพานไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ มีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท และก่อสร้างถนนเชื่อมคอสะพานผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร โดยยกระดับสะพานแม่ขนาดให้สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อช่วยให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันเศษวัชพืชลอยมาติดบริเวณคอสะพาน ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและเกษตรกรใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag