ศูนย์ฯ สตรี 72 พรรษา จ.ลำพูน เปิดฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย” 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดเรียน 1 ก.พ. - 5 เม.ย. 2566 (เรียนจันทร์ – ศุกร์)

.

คุณสมบัติของผู้เรียน (รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 20 คนเท่านั้น)

1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ

2) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

4) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง

.

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาแพทย์แผนไทย โดยผู้อบรมจะได้ปฏิบัติทั้ง ภาคทฤษฎี/ภาคฝึกปฏิบัติ โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน)

.

คลิกสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้ง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLxUGbyqd4vatrfglIlLC0rp3KC7xRo2TXGzyyBpjasxojcw/viewform?fbzx=-6858419483691086907

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag