นึกถึงไก่ชนต้องเหล่าป่าก๋อย เริ่มเเล้ว! งาน “วิถีชีวิต คนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6” 27-28 ม.ค.66

วันนี้ (27 มกราคม 2566) ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงาน “วิถีชีวิต คนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2566

โดยการจัดงานในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานดังกล่าว กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สายพันธ์ุไก่เหล่าป่าก๋อยของจังหวัดลำพูน

ภายในงานมีการประกวดไก่สายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย ประเภทไก่พ่อพันธุ์ จำนวน 5 รุ่น ประเภทไก่แม่พันธุ์ จำนวน 1 รุ่น รวมไก่สายพันธ์ุเหล่าป่าก๋อย เข้าร่วมประกวดจำนวน 72 ตัว

พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาทิศทางไก่เหล่าป่าก๋อย การแข่งขันลาบไก่ การจัดแสดงซุ้มวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบ 17 หมู่บ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลน้ำดิบ การแข่งขันกลองหลวง การแสดงซอพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงขับร้องเพลงประจำตำบลน้ำดิบ การแสดงเต้นบาสโลปของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำดิบ การประกวดนางงามดวงดี การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ และการแสดงของนักเรียนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ

นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สายพันธ์ุไก่เหล่าป่าก๋อยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้แก่เกษตรกรในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันให้สามารถอยู่รอดได้ หลังจาก 2 ปี ที่มีการระบาดของ COVID19

นอกเหนือจากการจัดงานดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ยังได้มีการส่งเสริมการผลิตไก่พันธุ์พื้นเมือง เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีแหล่งโปรตีนบริโภค และยังสามารถนำไปจำหน่ายยังท้องตลาด ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ของคนเลี้ยงอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag