ละอ่อนเหนือ ชนะเลิศ!! นักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ASEAN Quiz ระดับชาติคะแนนโหวต :